دوره های آموزشی

آموزش کتاب زبان انگلیسی هفتم

prospect1
۰۷
اردیبهشت, ۱۳۹۸

آموزش زبان های خارجی علی الخصوص زبان انگلیسی از دیرباز مورد توجه اساتید و فعالان عرصه آموزش و پرورش در ایـران بـوده است و همواره سعی شده محتوای آموزشی مناسبی در برنامه ی درسی دانش آموزان گنجانده شود اما با وجود این آموزش های مستمر و مداوم، چیزی جز تجربـه ای ناامیدکننـده در ذهن دانش آموزان و اولیا باقی نمی ماند و با توجه به هزینه های هنگفتی که در این زمینه صورت می گیرد، نتایج رضایت بخش نیست.
کتابهای درسی و لوازم کمک آموزشی، از متداولترین منابع آموزشی زبان انگلیسی به شمار می آیند اما بسته به نحوه ی استفاده از آنها و محیط آموزشی ، مزایا و معایب خاص خود را دارند. ما در این دوره ی آموزشی سعی خواهیم کرد محتوای کتاب زبان انگلیسی هفتم (Procpect 1) را بر اساس برنامه کتاب درسی آموزش دهیم و با استفاده از روش های نوین آموزشی کاستی های روش های سنتی را جبران کرده و یادگیری زبان انگلیسی را برای زبان آموزان به یک رویه لذت بخش تر از گذشته تبدیل نماییم.

این دوره در حال برگزاری می باشد…

محتوای دوره

یادگیری کامل:76 درس

Lesson 2  0/7

My Classmates
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.

Review 1  0/3

Lessons 1 - 2
 • 1.
 • 2.
 • 3.

Lesson 3  0/7

My Age
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.

Lesson 4  0/7

My Family
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.

Review 2  0/3

Lessons 3 - 4
 • 1.
 • 2.
 • 3.

Lesson 5  0/7

My Appearance
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.

Lesson 6  0/7

My House
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.

Review 3  0/4

Lessons 5 - 6
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Lesson 7  0/8

My Address
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.

Lesson 8  0/7

My Favorite Food
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.

Review 4  0/4

Lessons 7 - 8
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Photo Dictionary  0/0

هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

امتیاز ها

0.0

0 امتیاز

5 ستاره
0%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
error: Content is protected