دوره های آموزشی

محتوای دوره

یادگیری کامل: 12 درس

Lesson 2  0/0

My Classmates
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 1  0/0

Lessons 1 - 2
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 3  0/0

My Age
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 4  0/0

My Family
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 2  0/0

Lessons 3 - 4
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 5  0/0

My Appearance
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 6  0/0

My House
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 3  0/0

Lessons 5 - 6
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 7  0/0

My Address
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 8  0/0

My Favorite Food
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 4  0/0

Lessons 7 - 8
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Photo Dictionary  0/0

هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Word

در این بخش شما باید با نام و ترجمه ی تصاویر آشنا شوید و تصاویری را که می شناسید در کتاب خود تیک بزنید. همچنین برای یادگیری بیشتر، دیکته انگلیسی کلمات را تمرین کنید. (فراموش نکنید تنها با نوشتن زیاد است که می توانید این مهارت را بهبود دهید)

Hotel (هتل)

Post (پست)

Football (فوتبال)

Ambulance (آمبولانس)

Iran (ایران)

– واژه Map در زبان انگلیسی به معنای نقشه است.

CD (سی دی)

– واژه CD مخفف Compact Disk می باشد که به معنای دیسک فشرده یا لوح فشرده می باشد.

Start (شروع)

Telephone (تلفن)

Bank (بانک)

Police (پلیس)

Delete (پاک کردن)

Bus (اتوبوس)

Taxi (تاکسی)

Stop (توقف، ایست)

SMS (پیام کوتاه)

– واژه SMS مخفف Short Message Service به معنای سرویس پیام کوتاه می باشد.

error: Content is protected !!