دوره های آموزشی

آموزش کتاب زبان انگلیسی هشتم

prospect2
۰۹
اردیبهشت, ۱۳۹۸

آموزش زبان های خارجی علی الخصوص زبان انگلیسی از دیرباز مورد توجه اساتید و فعالان عرصه آموزش و پرورش در ایـران بـوده است و همواره سعی شده محتوای آموزشی مناسبی در برنامه ی درسی دانش آموزان گنجانده شود اما با وجود این آموزش های مستمر و مداوم، چیزی جز تجربـه ای ناامیدکننـده در ذهن دانش آموزان و اولیا باقی نمی ماند و با توجه به هزینه های هنگفتی که در این زمینه صورت می گیرد، نتایج رضایت بخش نیست.
کتابهای درسی و لوازم کمک آموزشی، از متداولترین منابع آموزشی زبان انگلیسی به شمار می آیند اما بسته به نحوه ی استفاده از آنها و محیط آموزشی ، مزایا و معایب خاص خود را دارند. ما در این دوره ی آموزشی سعی خواهیم کرد محتوای کتاب زبان انگلیسی هشتم (Procpect 2) را بر اساس برنامه کتاب درسی آموزش دهیم و با استفاده از روش های نوین آموزشی کاستی های روش های سنتی را جبران کرده و یادگیری زبان انگلیسی را برای زبان آموزان به یک رویه لذت بخش تر از گذشته تبدیل نماییم.

این دوره در حال برگزاری می باشد…

محتوای دوره

یادگیری کامل:8 درس

Lesson 2  0/0

My Week
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 1  0/0

Lessons 1 - 2
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 3  0/0

My Abilities
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 4  0/0

My Health
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 2  0/0

Lessons 3 - 4
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 5  0/0

My City
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 6  0/0

My Village
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 7  0/0

My Hobbies
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 3  0/0

Lessons 5 - 7
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Photo Dictionary  0/0

هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

امتیاز ها

0.0

0 امتیاز

5 ستاره
0%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
error: Content is protected