دوره های آموزشی

محتوای دوره

یادگیری کامل:8 درس

Lesson 2  0/0

My Week
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 1  0/0

Lessons 1 - 2
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 3  0/0

My Abilities
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 4  0/0

My Health
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 2  0/0

Lessons 3 - 4
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 5  0/0

My City
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 6  0/0

My Village
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 7  0/0

My Hobbies
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 3  0/0

Lessons 5 - 7
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Photo Dictionary  0/0

هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Practice 2 – Talking about Nationalities (2)

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.

به مثال ها گوش کنید. سپس با دوست خود تمرین کنید.

Are you Iranian?

آیا شما ایرانی هستید؟

Yes, I am. / Yes, we are.

بله، من هستم. / بله، ما هستیم.

Are you French?

آیا شما فرانسوی هستید؟

No, I’m not. / No, we’re not.

نه، من نیستم. / نه، ما نیستیم.

Is she/he British?

آیا او بریتانیایی (انگلیسی) است؟

Yes, she/he is.

بله، او است.

Is she/he Chinese?

آیا او چینی است؟

No, she/he isn’t.

نه، او نیست.

Are they Spanish?

آیا آنها اسپانیایی هستند؟

Yes, they are.

بله، آنه هستند.

Are they Brazilian?

آیا آنها برزیلی هستند؟

No, they aren’t.

نه، آنها نیستند.

نکته:

در مثال های بالا در مورد Nationality یا ملیت صحبت شده است. به عنوان مثال کشوری که ما در آن زندگی می کنیم «ایران» نام دارد اما ملیت ما «ایرانی» است.

ملیت (Nationality) کشور (Country)
Iranian Iran
French France
British Britain
Chinese China
Spanish Spain
Brazilian Brazil
هیچ دیدگاهی وجود ندارد! اولین کسی باشید که نظر می دهید.

افزودن دیدگاه:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected