دوره های آموزشی

محتوای دوره

یادگیری کامل:8 درس

Lesson 2  0/0

My Week
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 1  0/0

Lessons 1 - 2
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 3  0/0

My Abilities
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 4  0/0

My Health
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 2  0/0

Lessons 3 - 4
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 5  0/0

My City
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 6  0/0

My Village
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 7  0/0

My Hobbies
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 3  0/0

Lessons 5 - 7
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Photo Dictionary  0/0

هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Role Play

Group Work

کار گروهی


Student A:

دانش آموز A:


Introduce one of your relatives/friends to your classmate.

یکی از خویشاوندان یا دوستان خود را به همکلاسیتان معرفی کنید.


Student B:

دانش آموز B:


Greet your classmate and his/her guest.

به همکلاسیتان و میهمانش سلام کنید.


Student C:

دانش آموز C:

You are a guest from another country.

شما از کشوری دیگر میهمان هستید.

Then change roles.

سپس نقش ها را عوض کنید.

هیچ دیدگاهی وجود ندارد! اولین کسی باشید که نظر می دهید.

افزودن دیدگاه:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected