دوره های آموزشی

محتوای دوره

یادگیری کامل:8 درس

Lesson 2  0/0

My Week
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 1  0/0

Lessons 1 - 2
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 3  0/0

My Abilities
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 4  0/0

My Health
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 2  0/0

Lessons 3 - 4
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 5  0/0

My City
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 6  0/0

My Village
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Lesson 7  0/0

My Hobbies
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Review 3  0/0

Lessons 5 - 7
هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Photo Dictionary  0/0

هیچ موردی در این بخش وجود ندارد

Spelling and Pronunciation

Listen to two students doing a crossword puzzle.

به دو دانش آموزی که در حال حل کردن جدول کلمات متقاطع هستند گوش کنید.

Student 1: How do you spell “chair”?

دانش آموز ۱: شما چگونه کلمه «chair» را هجی می کنید؟

Student 2: That’s C-H-A-I-R.

دانش آموز ۲: آن C-H-A-I-R است.

Student 1: And which is correct for کفش in English, S-H-O-O-S or S-H-O-E-S?

دانش آموز ۱: کدام کلمه در زبان انگلیسی برای «کفش» صحیح است. S-H-O-O-S یا S-H-O-E-S ؟

Student 2: S-H-O-E-S.

دانش آموز ۲: S-H-O-E-S.

Student 1: Thanks.

دانش آموز ۱: ممنون.

Now do the rest of the puzzle in pairs.

حالا بقیه معما را به صورت دوتایی انجام دهید.

Talk To Your Teacher!

با معلم خود صحبت کنید

Which is correct?

کدام صحیح است؟

نکاتی در مورد جدول بالا:

۱- به چنین جداولی crossword puzzle یا جدول کلمات متقاطع گفته می شود. در این جداول واژه Down به معنای عمودی و واژه Across به معنای افقی می باشد.

۲- واژه Peach در زبان انگلیسی به معنای هلو می باشد.

۳- واژه Chador در زبان انگلیسی به معنای چادر می باشد.

۴- به کسی که اهل اسپانیا باشد Spanish، به کسی که اهل فرانسه باشد French و به کسی که اهل چین باشد Chinese می گویند.

۵- واژه Chicken در زبان انگلیسی به معنای جوجه می باشد.

۶- واژه Fish در زبان انگلیسی به معنای ماهی می باشد.

هیچ دیدگاهی وجود ندارد! اولین کسی باشید که نظر می دهید.

افزودن دیدگاه:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected